FoodPlus Medlemskab

FORDELE SOM FOODPLUS MEDLEM

Du får op til 5% i bonus på alle varer, undtagen tobak, øl, sodavand og vand. Der gives også bonus på varene, når de er på tilbud.

Du bliver automatisk tilmeldt en bonus sms-service. Hver måned modtager du en bonusopgørelse, så du har mulighed for at følge dit bonuskøb.
Udbetaling og optjening sker kvartalsvis. Da optjening af bonus er kvartalsvis kan dit gennemsnitlige køb pr. måned variere.

Eksempel:
Måned 1: køb for 10.000 kr
Måned 2: køb for 20.000 kr
Måned 3: køb for 15.000 kr

Samlet bonuskøb i kvartalet:
45.000 kr, og dermed 1% i bonus.

Bonuskøb kvartalsvis Bonus
45.000-75.000 kr. 1%
75.001-135.000 kr. 2%
135.001-255.000 kr. 3%
255.001-375.000 kr. 4%
Over 375.000 kr. 5%
Marketing

Vilkår og betingelser

Jeg giver hermed samtykke til, at Dagrofa Foodservice cash & carry må sende mig e-mails og/eller sms’er og mms’er vedrørende tilbud på varer, nyheder, deltagelse i konkurrencer samt servicemeddelselser. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at kontakte Dagrofa FoodService A/S. Du kan læse mere om Dagrofa FoodService A/S behandling af dine personoplysninger på dgfs-butik.dk.

Oplysninger om behandling af personoplysninger:

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Dagrofa FoodService A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig, f.eks. hvis du er enkeltmandsvirksomhed. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Dagrofa FoodService A/S
Vejleåvej 13, 2635 Ishøj
CVR-nr.: 27 62 69 04
Telefon: +45 43 30 14 04
E-mail: marketing@dgfs.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandling personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at kunne sende dig relevant markedsføring via e-mail og/eller sms
 • Udvikle butikker, varesortiment, tilbud og lignende forretningsmæssige tiltag
 • Udarbejde markedsanalyser, statistikker m.v. til brug i Dagrofa FoodService A/S
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger den aftale vi har indgået med dig om dit medlemskab af FoodPlus, og dermed databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, libra b om lovlig behandling af personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt.

  Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger som navn og virksomhednavn, CVR-nr., kundenr., e-mailadresse og telefonnummer.
 • Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtager: databehandling herunder Apsis til bl.a. udsendelse af e-mails samt Navision. Herudover kan vi videregive oplysninger til andre selskaber i Dagrofa Koncernen.

  Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

  Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Vi behandler alene personoplysninger, som vi har modtaget fra dig. Du kan alene tilmelde dig nyhedsbrevet, hvis du i forvejen har et kundenummer tilknyttet Dagrofa Foodservice cash & carry.

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi opbevarer dine personoplysninger i 14 dage efter du afmelder dig nyhedsbrevet eller ophører som kunde, hvorefter dine oplysninger slettes i markedsføringssammenhæng.

  Automatiske afgørelser, herunder profilering

  Vi anvender ikke automatiske afgørelser. Du bliver tilknyttet en segmentgruppe på baggrund af hvilken branche din virksomhed tilhører som kunde.

  Retten til at trække samtykke tilbage

  Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til markedsføring tilbage. Dette kan du gøre ved at afmelde nyhedsbrevet via linket i mailen, eller ved at kontakte os på de kontaktoplysninger der fremgår ovenfor.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke til markedsføring og op til tidspunktet for tilbagetrækningen, Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning efter dette tidspunkt.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen som fysisk person eller enkeltmandsvirksomhed en række rettigheder ift. vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

  Ret til berigtigelse (rettelse):
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning:
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling:
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger ændret. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse:
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i datatilsynets vejledning om de registrerede rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

  Klage til datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
  Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk